دریافت 3 روز اقامت رایگان کیش

16 نوامبر 2016

رنگینک بنا دارد به 10 نفر از کسانی که بیشترین امتیاز را در تابستان 94

 کسب نمایند.
جوایز نفیسی را اهدا نماید.
شرایط دریافت امتیاز به زودی اعلام می گردد.
 لطفا جهت دریافت اشتراک به شعب رنگینک مراجعه فرمایید .