کوکی شکلاتی مغز دار

موارد لازم برای تهیه کوکی شکلاتی مغز دار:
آرد سفیدیک کیلو
طرز تهیه کوکی شکلاتی مغز دار: