درباره رنگینک

مدیریت رنگینک با کمال افتخار اعلام می دارد اگر امروز رنگینک را با عنوان یک الگو می شناسند، این جایگاه، حاصل اعتمادی است که مشتریان خبره و کارشناس و شهروندان شهر بهشت به این مجموعه دارند.

سید حسین ظریف مدیریت مجموعه رنگینک

درباره رنگینک

نام رنگینک از کجا سرچشمه گرفته است؟ رنگینک از نام اصیل یک دسر شیرازی برگرفته شده و پایه نام محصولات اصلی این مجموعه را نیز بر همین اساس گذاشته ایم تا ابتکاری نو، با نامی نو و با اصالتی ایرانی عرضه نماییم. امروز در سراسر کشور همه، نوعی از شیرینی را که به ابتکار مدیریت صنایع غذایی رنگینک ابداع و معرفی شده است، با نام رنگینک می شناسند. مدیریت رنگینک با افتخار اعلام می‌دارد این که امروز رنگینک را یک الگو می‌دانید، حاصل اعتمادی است که مشتریان شهر بهشت به این مجموعه دارند. به آنچه هست غره نمی‌شویم و تا فرداها خود را شاگردان مکتبی می‌دانیم که در آن مردم خوب و با اصالت به ما الفبای زندگی و درس اخلاق را آموختند. بر بودن با شما به خصوص خدمت در مجالستان اصرار می‌ورزیم، چرا که همچنان تشنه آموختنیم. از پرسنل زحمت‌کشی که در تمام شرایط یاری‌‌ام کردند تا خادمی شایسته برای مردم قدرشناس و حق‌شناس شهرم باشم، سپاسگذارم.
تولید بهترین شیرینی های مشهد

نظرات مشتریان کیک و شیرینی رنگینک