سفارش آنلاین کیک

1سایز

سایز کیک خود را انتخاب کنید
سایز-دو کیلوگرم

دو کیلوگرم

سایز-سه کیلوگرم

سه کیلوگرم

سایز-یک کیلوگرم

یک کیلوگرم

2روکش

روکش کیک خود را انتخاب کنید
روکش-بریلو

بریلو

روکش-شکلات

شکلات

روکش-فوندانت

فوندانت

3محتویات

محتویات کیک خود را انتخاب کنید
محتویات-مغز گردو ( به ازا هر کیلو ۵۰ گرم )‌

مغز گردو ( به ازا هر کیلو ۵۰ گرم )‌

محتویات-موز (‌به ازا هر کیلو یک عدد )‌

موز (‌به ازا هر کیلو یک عدد )‌

4تاپر کیک

تاپر کیک کیک خود را انتخاب کنید
تاپر کیک-بدون تاپر

بدون تاپر

تاپر کیک-شمع

شمع

تاپر کیک-فوندانت

فوندانت

تاپر کیک-گل طبیعی

گل طبیعی

تاپر کیک-نوشته

نوشته

5متن

متن کیک خود را انتخاب کنید
متن-متن با بریلو

متن با بریلو

متن-متن با خامه

متن با خامه

6تصویر

تصویر کیک خود را انتخاب کنید
تصویر-تصویر سایز A4

تصویر سایز A4

تصویر-تصویر سایز A5

تصویر سایز A5

7کاور

کاور کیک خود را انتخاب کنید
کاور-کاور تا ارتفاع ۲۰ سانتی متر

کاور تا ارتفاع ۲۰ سانتی متر

کاور-کاور تا ارتفاع ۳۰ سانتی متر

کاور تا ارتفاع ۳۰ سانتی متر

کاور-کاور ساده ارتفاع کم

کاور ساده ارتفاع کم

کاور-کاور ساده بزرگ

کاور ساده بزرگ

7 بازبینی نهایی

جزئیات کیک خود را چک کنید