سفارش آنلاین کیک

1قالب

قالب کیک خود را انتخاب کنید
قالب-دایره ای

دایره ای

قالب-قلبی

قلبی

قالب-مربعی

مربعی

2سایز

سایز کیک خود را انتخاب کنید
سایز-۱۰ تا ۱۲ نفر

۱۰ تا ۱۲ نفر

سایز-۱۴ تا ۱۶ نفر

۱۴ تا ۱۶ نفر

سایز-۱۸ تا ۲۰ نفر

۱۸ تا ۲۰ نفر

3اسفنج

اسفنج کیک خود را انتخاب کنید
اسفنج-ردولوت

ردولوت

اسفنج-رنگین کمان

رنگین کمان

اسفنج-شکلات

شکلات

اسفنج-وانیل

وانیل

4فیلینگ

فیلینگ کیک خود را انتخاب کنید
فیلینگ-خامه سفید

خامه سفید

فیلینگ-شکلات

شکلات

فیلینگ-شکلات سفید + پنیر خامه ای

شکلات سفید + پنیر خامه ای

فیلینگ-موس شکلات

موس شکلات

فیلینگ-موکا

موکا

5تاپر کیک

تاپر کیک کیک خود را انتخاب کنید
تاپر کیک-بدون تاپر

بدون تاپر

تاپر کیک-خرس + ماکارون

خرس + ماکارون

تاپر کیک-خرس + ماکارون 2

خرس + ماکارون 2

تاپر کیک-سبیل

سبیل

تاپر کیک-شکلات + ماکارون

شکلات + ماکارون

تاپر کیک-شکوفه + ماکارون

شکوفه + ماکارون

تاپر کیک-گل بنفشه+ماکارون

گل بنفشه+ماکارون

تاپر کیک-گل+ ارکیده

گل+ ارکیده

تاپر کیک-ماکارون رنگی

ماکارون رنگی

تاپر کیک-مینیون

مینیون

تاپر کیک-هلو کیتی

هلو کیتی

6رنگ

رنگ کیک خود را انتخاب کنید
رنگ-آبی کم رنگ

آبی کم رنگ

رنگ-صورتی کم رنگ

صورتی کم رنگ

رنگ-طلایی

طلایی

رنگ-قرمز

قرمز

رنگ-نقره ای

نقره ای

7 بازبینی نهایی

جزئیات کیک خود را چک کنید